E-MOTION Park - CZ-EMO
2019-05-21
E-MOTION Park

E-MOTION E3 SÉRIE 2019 5.KOLO

Date

2019-05-21

Category

Sprint CUP

Kart model

SODI RTX - Brushless 600w

Country

Czech Republic

City

Ostrava - Zábřeh

Price

990,00 CZK

Details

Track typeIndoor
Preregistered13 / 28
Deadline for preregistration2019-05-21
Ballast weightNo
ReferenceCZ-EMO-33527

Timing

(CZ)
Round 1 (GP Klasika/ 4 skupiny)

17:00 - Rozprava
17:15 - Kvalifikace (4 x 360 sekund x 4 skupiny)
20:15 - Závod (1 x 15 kol)
20:30 - Vyhlášení
---------------------------------------------------
(EN)
Round 1 (GP Classic/ 4 groups)

17:00 - Briefing
17:15 - Qualifying (4 x 360 seconds x 4 groups)
20:15 - Race (1 x 15 rounds)
20:30 - Podium

Comments

(CZ)
PROSÍME O URYCHLENOU REGISTRACI DO 17.5.2019 !!
V případě že nebude v pátek 17.5. do 24:00 zaregistrovaných alespoň 7 závodníků - toto kolo se bohužel ruší ! 

Motokáry: Sodi RTX
Verze tratě: standardní (po směru hodinových ručiček)
Dovažování: NE
Max. počet jezdců: 28 (minimum 7)
Q : každá skupina 4 x 360 sekund
R : finálová skupina 1 x 15 kol
Celkem 24 minut jízdy pro každého (minimum).
Výkon motokár E3. 
Jede se na průměr 3 nejlepších průměrných časů.
7 nejlepších jezdců postupuje do finálové jízdy.
Finálová jízda se jede na E3 s boostem 60 sec. Pořadí prvních 7 jezdců v závodě určuje pořadí dojezdu do cíle ve finálové jízdě. U ostatních závodníků jsou rozhodující průměrné časy ze 3 nejlepších průměrných časů jednotlivých kol.
Startovné: 990 Kč (v ceně jsou poháry a občerstvení)
Po zaplacení startovného má každý účastník závodu právo každé pondělí a úterý využít slevněné tréningové jízdy za 159,-Kč (včetně DPH)
Všechny závodníky žádáme o co nejrychlejší úhradu startovného (čím dříve zaplatíte, tím dříve můžete jezdit levněji :)) )!
---------------------------------------------------------
Go-karts: Sodi RTX
Track version: Standard (clockwise)
Max. number of drivers: 28 (minimum 7)
Q: Each group is 4 x 360 seconds
R: final group 1 x 15 rounds
A total of 24 minutes for each (minimum).
E3 karting performance. 
This is the average of the 3 best average times.
The top 7 riders will advance to the final race.
The final ride goes to E3 with boost 60 sec. The order of the first 7 riders in the race determines the order of finish to finish in the final race. For other competitors, the average times of the 3 best average times of each round are decisive.
Entry fee: CZK 990 (including cups and snacks)
Upon payment of the starting fee, each competitor has the right to use reduced training prices every Monday and Tuesday for CZK 159 (including VAT).
We ask all competitors to pay as fast as possible! (The sooner you pay, the earlier you can drive cheaper ! :) )

12 Results

Rýc Daniel


Winner

Rýc Daniel

Czech Republic

Nawrat Szymon


2nd

Nawrat Szymon

Poland

Kořený Jan


3rd

Kořený Jan

Czech Republic