KARTPLANET - CZ-KAR-06
2020-04-19
KARTPLANET

KartPlanet Elite Endurance (4H) - 19.4.

Date

2020-04-19

Category

Endurance CUP

Kart model

SODI RT8 - GX 270cc

Country

Czech Republic

City

Prague

Price

5 000,00 CZK

Details

Track typeOutdoor
Length 4 Hours
+20 bonus points
Preregistered1 / 1
Deadline for preregistration2020-04-18
Ballast weightYes
ReferenceCZ-KAR-06-40180

Timing

Harmonogram (CZ)​​​*

 • Endurance Elite:

  • 10:00 - 11:30 Volné tréninky (150,- Kč / 10min)

  • 11:45 - 12:15 Rozprava + Rozdělení kvalifikace

  • 12:30 - 13:00 Kvalifikace

  • 13:30             Start závodu (délka 4h)

  • 17:30             Cíl závodu

  • 18:00             Vyhlášení vítězů
Schedule (EN)*


 • Endurance Elite:


  • 10:00 - 12:00 Free practice (150,- CZK / 10min)

  • 12:15 - 12:45 Briefing + Order of qualifying

  • 12:45 - 13:00 Qualifying

  • 13:30             Start of the race (lenght 4h)

  • 17:30             Finish of the race

  • 18:00             Podium ceremony
*změna harmonogramu vyhrazena. Uzavření startovní listiny na začátku rozpravy. V případě pozdního příchodu nás prosím informujte dostatečně dopředu.

*change of schedule limited. Starting list will be finalised at the beginning of briefing. In case of late arrival please let us know in advance.

Comments

​Předregistrace bude spuštěna / Preregister will start


19.3.2020 18:00


Informace (CZ)


 • Minimální váha jezdce vč. vybavení: 85kg

 • Maximální počet týmů: 15

 • Minimální počet jezdců v týmu: 2

 • Verze tratě: Normal

 • Typ pneumatik: BEBA Race Runner BEV

 • Kvalifikace (formát):

  • Týmy si zvolí jezdce, který se zúčastní kvalifikace.

  • Na start závodu může nastoupit jiný jezdec, než ten, který se účastní kvalifikace.

  • Kvalifikace se bude konat na jedné indentické motokáře.

  • Týmy se na motokáře vystřídají vždy po jednom měřeném kole dle pořadí, které bude určeno při rozpravě.

  • Startovní rošt bude seřazen dle nejlepších dosažených časů jednotlivých zástupců týmů v pořadí od nejrychlejšího po nejpomalejšího. • Závod (formát).

  • Start závodu: LeMans nebo letmý - rozhodnuto bude na rozpravě

  • Délka závodu: 240min

  • Penalizace: Stop&Go s variabilní délkou. Uděleno v průběhu závodu. Konkrétní tresty budou prezentovány během rozpravy.

  • Minimální celková doba jízdy jednoho jezdce: 30min

  • Během závodu proběhnou 3 výměny motokár (v 50., 110. a 170. minutě závodu).

  • Při výměně motokár není povinnost střídat jezdce.

  • Během závodu je nutné provést 3x tzv. Extra pit stop (bude vysvětleno na rozpravě).

  • Při každém zajetí do prostoru boxů/depa je povinnost ZASTAVIT motokáru ve výseči, která je vyznačena pomocí kuželů a znaků na asfaltu.

  • Během střídání motokáry a Extra pit stopu musí mít hodnota celého kola, včetně zmíněných zastávek, minimálně 120s.

  • Tým, který provede zmíněných 6 zastávek v nejnižším možném čase bez penalizace, získá cenu pro nejlepší management na konci závodu.

  • Závod bude po 240 minutách ukončen šachovnicovou vlajkou.

  • Vítězným týmem se stává ten, jenž za 240min ujede nejvyšší počet kol.
Informations (EN)


 • Minimal weight of each driver incl. race gear: 85kg

 • Maximum number of teams: 15

 • Minimum number of drivers in team: 2

 • Track version: Normal

 • Tyre compound: BEBA Race Runner BEV

 • Qualifying (format)

  • Each team will decide which driver takes part in qualifying.

  • Race itself can be started by different driver.

  • Qualifying will happen on one kart.

  • Teams will pass the kart to next team after one timed lap. Order of the teams driving the kart will be made during briefing.

  • Starting grid will be ordered from fastest to slowest lap times archieved in qualifying. • Race (format)

  • Start type: Le Mans or rolling - will be decided during briefing.

  • Race lenght: 240min

  • Penalties: Various lenght of Stop&Go penalties during the race. Exact amounts explained during briefing.

  • Minimum total driving time for each driver: 30min

  • There are going to be 3 kart changes during the race (starting in 50th, 110th and 170th minute of the race)

  • It is not mandatory to change drivers during those changes.

  • Extra pit stops have to be performed during the race (explained during briefing)

  • Every time when entering the pits, the kart has to be STOPPED in highlighted place which is located on the pit entry.

  • During kart changes and Extra pits the minimal time of complete lap has to be 120s.

  • Team which will manage those 6 stops without penalties in lowest possible time wins trophy for the best management.

  • The race will be ended after 240 minutes with chequered flag.

  • Team with the highest count of laps made during those 240min wins the race.