KARTPLANET - CZ-KAR-06
2020-07-12
KARTPLANET

Sprint Sunday #1 - PART 1

Date

2020-07-12

Category

Sprint CUP

Kart model

SODI RT8 - GX 270cc

Country

Czech Republic

City

Prague

Price

1 000,00 CZK

Details

Track typeOutdoor
Preregistered40
Deadline for preregistration2020-07-11
Ballast weightYes
ReferenceCZ-KAR-06-40174

Timing

Harmonogram (CZ)​​​

 • Elite Sprint:

  • 08:30 - 09:30 Volné tréninky

  • 09:30 - 10:30 Rozprava + Losování skupin

  • 10:30 - 12:00 Kvalifikační rozjížďky (Heat 1)

  • 12:00 - 13:30 Kvalifikační rozjížďky (Heat 2)

  • 13:30 - 14:15 Semifinále 1 a 2

  • 14:30 - 14:45 Finále

  • 15:00             Vyhlášení vítězů
Schedule (EN)


 • ​Elite Sprint:


  • 08:30 - 09:30 Free practice

  • 09:30 - 10:30 Briefing + Groups draw

  • 10:30 - 12:00 Quali heats (Heat 1)

  • 12:00 - 13:30 Quali heats (Heat 2)

  • 13:30 - 14:15 Semifinals 1 & 2

  • 14:30 - 14:45 Final

  • 15:00             Podium ceremony
*změna harmonogramu vyhrazena. Uzavření startovní listiny na začátku rozpravy. V případě pozdního příchodu nás prosím informujte dostatečně dopředu.

*change of schedule limited. Starting list will be finalised at the beginning of briefing. In case of late arrival please let us know in advance.

Comments

​Předregistrace bude spuštěna / Preregister will start


4.7.2020 18:00


Informace (CZ)


 • Minimální váha jezdce vč. vybavení: 85kg

 • Maximální počet jezdců: 52

 • Verze tratě: Normal

 • Typ pneumatik: BEBA Race Runner BEV

 • Formát startu všech rozjížděk: Letmý start v jedné řadě

 • Penalizace: trest ve formě přičtení času k celkovému času v závodě.

 • Kvalifikační rozjížďky (formát):

  • Jezdci budou rozděleni do 4 skupin na základě losu.

  • Před každou kvalifikační rozjížďkou si jezdec vylosuje číslo motokáry, se kterou pojede.

  • Startovní rošt kvalifikační rozjížďky se určí na základě kvalifikace na jedno měřené kolo, která proběhne před samotnou rozjížďkou.

  • Jezdci budou seřazeni do startovního pořadí přímo na trati po odjetí kvalifikace.

  • Jazdec může vyměnit motokáru mezi kvalifikací a startem kvalifikační rozjížďky - automaticky však startuje z poslední pozice a nemá možnost si motokáru "zahřát".

  • Kvalifikační rozjížďka bude odstartována formou letmého startu a bude trvat 10min.

  • V kvalifikačních rozjížďkách se udělí body za umístění, extra bod pro jezdce na pole position a extra bod za nejrychlejší kolo v kvalifikační rozjížďce.

  • Po odjetí všech kvalifikačních rozjížděk (každý jezdec odjede 2) postoupí 30 jezdců s nejvyšším počtem bodů do semifinále (v případě shody bodů rozhoduje lepší umístění - v případě shody lepších umístění rozhoduje rychlejší kolo zajeté v kvalifikačních rozjížďkách) • Semifinále (formát)

  • Semifinále proběhnou dvě.

  • Rozdělení jezdců do semifinále 1 a 2 proběhne podle pořadí po kvalifikačních rozjžďkách, kde jezdci na lichých pozicích pojedou semifinále 1 a jezdci na sudých pozicích semifinále 2

  • Losování motokár, kvalifikace a závodní formát je shodný s kvalifikačními rozjížďkami.

  • Délka semifinále: 12min

  • Za umístění se opět sbírají body a rovněž bude udělen extra bod za pole position a nejrychlejší kolo v semifinále.

  • Po odjetí semifinále postoupí 15 jezdců s nejvyšším počtem bodů do finále. V případě shody bodů se použije stejný klíč k postupu jako u kvalifikačních rozjížděk. • Finále (formát)

  • Před finále proběhne rovněž kvalfikace na jedno měřené kolo. Motokáru do finále si jezdci zvolí. První si vybere jezdec na průběžném prvním místě, druhý na průběžném druhém místě, atd.

  • Délka finále: 15min • Vyhlášení vítězů​​

  • Prvních 5 jezdců s nejvyšším počtem bodů bude oceněno trofejemi a věcnými cenami.

  • Vítězem se stává jezdec, který nasbírá celkem nejvyšší počet bodů. V případě shody bodů se použije k určení pořadí klíč viz. kvalifikační rozjížďky.
Informations (EN)


 • Minimal weight incl. race gear: 85kg

 • Maximum of participants: 52

 • Track version: Normal

 • Tyre compound: BEBA Race Runner BEV

 • Starting procedure for all race: Rolling start in single file

 • Penalties: Penalty time added to overall race time.

 • Qualifying heats (format)

  • Drivers will be divided into 4 groups based on lottery.

  • Every driver will draw number of kart right before his quali heat.

  • Grid for every quali heat will be based on one hot lap quali which will take place before every heat.

  • Drivers will be put into starting order right on track after the hot lap run quali is finished.

  • Every driver can change his kart between quali and start of qualifying heat - he then automatically starts from last place without possibility to warm up the kart.

  • Qualifying heat will be started with rolling start and will be 10min long.

  • Points will be assigned to everyone based on final position in the race. There will be also extra point for pole position and for fastest lap in the race.

  • After finishing all qualifying heats (every driver drives 2), 30 drivers with highest number of points advance into semifinals (in case of points equality better result decides order - in case of equal best positions will be the fastest lap in quali heats deciding factor) • Semifinal (format)

  • There will be two semifinals.

  • Deciding factor who will drive in semifinal 1 and 2 is actual position in the competition. Drivers with odd position number will start in semifinal 1 and drivers with even position number will start in semifinal 2.

  • Kart draw, qualifying and race format is same as in qualifying heats.

  • Semifinal race lenght: 12min

  • Again points are going to be awarded for race positions, pole position and best lap in the race.

  • After both semifinals are done, 15 drivers with highest points count will advance into final race. In case of points equality - same key as in quali heats will decide the final positions. • Final (format)

  • Before the final race, hot lap qualification also takes place to decide the order of grid. Drivers will choose which kart they want into finals. First driver in standing will choose first, second driver chooses second, etc.

  • Lenght of the final race: 15min • Podium ceremony

  • 5 drivers with highest points count will be awarded with trophies and other prizes.

  • Winner is that driver which scores highest count of points during all races. In case of points equality the same key which was mentioned before will be used to determine final positions.
32 Results

Vrána Mates


Winner

Vrána Mates

Czech Republic

Ošťádal Zdeněk


2nd

Ošťádal Zdeněk

Czech Republic

Englický Lukáš


3rd

Englický Lukáš

Czech Republic