Motokáry Modřice - CZ-MOT-05
06/04/2019
Motokáry Modřice

2. SWS endurance race

Fecha

06/04/2019

Categoría

Endurance CUP

Modelo de kart

SODI RT8 - GX 270cc

País

Czech Republic

Ciudad

Modřice

Precio

18 500,00 CZK

Detalles

Tipo de circuitoExterior
Longitud 16 Horas
+100 puntos de bonificación
Preinscrito8 / 11
Fecha límite para la preinscripción06/04/2019
Lastre
ReferenciaCZ-MOT-05-31070

Tiempos


6.4.2019
8:00 - 12:00 sraz + tréninkové placené jízdy
13:00 - rozprava
14:30 - 15:00 - kvalifikace
15:30 - start závodu na 16 hodin

7.4.2019
7:30 - cíl závodu
8:15 - vyhlášení výsledků

EN

6th april 2019
8:00 - 12:00 meeting + extra pay practice
13:00 -briefing
14:30 - 15:00 - qualification
15:30 - start race to 16 hours

7th april 2019
7:30 - finish race
8:15 - ceremony
 


 


 

Comentarios


Startovné: 18500 Kč / tým
Do závodu lze přihlásit minimálně tříčlennou posádku, maximálně osmičlennou
Dovažování jezdce do 85 kg včetně výbavy, kontrola váhy po stintu, bez tolerance
Minimální věk jezdce v závodě je 15 let
Každý tým si určí manažera, který komunikuje s vedením závodu.
Kvalifikace 30 minut - přiřazení motokár dle přihlášení do závodu.
Do závodu má tým, který vyhraje kvalfikaci č.1 atd...
Během závodu začíná  výměna motokár od startovního čísla 1
Střídání motokár proběhne tak, aby každý tým jel během závodu na všech motokárách. Závislé na počtu přihlášených týmů, maximální počet je 11 týmů.V počtu 11 týmů budou výměny každých 80 minut závodu. Čas zastávky při střídání motokár  je 60s - čas se spouští zmáčknutím aktivačního tlačítka jezdcem.
Při výměně motokár povinnost vystřídat jezdce. Do depa nemá přístup nikdo jiný, kromě střídajícího jezdce. Minimální přestávka jezdce mezi stinty je 60 minut.
Během závodu bude 5 povinných extra pitů. Minimální čas kola při extra pitu je 120 sekund, rychlejší kola budou penalizována dle tabulky níže v sekci penalizace.. U extra pitu není povinnost střídat jezdce. Každý tým si měří extra pit sám.
Do kvalifikace může nasadit tým všechny jezdce, započítává se nejrychlejší kolo.
Použítí vysílaček povoleno.
Start závodu bude LE-MANS
Vítězem se stává tým, který ujede nejvyšší počet kol za 16 hodin
Před vjezdem do depa je jezdec povinen zvednout ruku; tím signalizuje svůj úmysl jezdcům za sebou.
Při výjezdu na trať nesmí být ohroženi ani omezeni jezdci na trati.
Význam vlajek: - Veškerá vlajková signalizace bude řízena z cílové roviny
MODRÁ VLAJKA - nechat se předjet rychlejším jezdcem o kolo
ŽLUTÁ VLAJKA - nebezpečí na trati, zákaz předjíždění do doby vystavení zelené vlajky
ZELENÁ VLAJKA - volná trať, možno předjíždět ( vyvěšuje se po odstranění žluté vlajky po dobu jednoho kola )
ČERVENÁ VLAJKA - okamžité zastavení závodu; v pomalém tempu dojet na cílovou rovinu a tam zůstat stát ( jezdci nezajíždí do depa ).
ŽLUTO-ORANŽOVÁ SE SVISLÝMI PRUHY - kluzká trať
ŠACHOVNICOVÁ VLAJKA - cíl závodu
STOP and GO – jezdec je povinen do tří kol od vyvěšení cedule vykonat trest, při neuposlechnutí bude týmu na konci závodu odečteno 8 kol z celkového počtu kol
Upřesnění pravidel při rozpravě.
Závod se uskuteční za každého počasí.
Jezdec je povinnen mít ochranou přilbu ideálně integrálního typu, rukavice a pevnou obuv. Doporučená výbava žeberník.


Penalizace:
Nesplnění minimálního kola extra pitu o:
0,001s - 5s - trest 10sekund stop and go
5,001 - 15s - trest 30sekund stop and go
15s - 45s - trest 3 minuty stop and go
45s a více - trest 10 minut STOP and GO

Váha jezdce:
Při nedodržení váhového limitu 85kg po stintu budou tresty uděleny:
0,1 - 5kg - trest 60s STOP and GO
5 kg a více trest - trest 5 minut STOP and GO

Nedodržení přestávky jezdce  mezi stinty:
Trest 50s STOP and GO

Přihlášky zasílejte na cafourek@motokarymodrice.cz nebo tel: 732 223 147
Před závodem nutné uhradit zálohu 5000 Kč na účet 7752034993/5500 nebo hotově na dráze
Nutná registrace týmu na SWS do závodu

EN


Starting fee: 18500 Kč / tým
Team create minimum 3 drivers, maximum 8 drivers
Driver weight 85 kg with equipment, check weight after every stint, no tolerance
Minimum age driver 15 years in year 2019
Every team have manager for comunication with race director.Qualification 30 minutes – number kart to qualify its random. Number kart to race its same as position in qualification.
Change kart during race start evertime from kart number 1
Every team will ride all karts during race.In case 11 team on start list will change karts every 80 minutes. PIT STOP time for change kart it 60 second. Time begin count after push button in box.During change kart its required change driver. Enter to depo its not allow – only driver ,who goes to kart. Brake between stint driver its 60 minutes.
Every team have to make 5 EXTRA PIT. Minimum lap time for extra pit its 2 minutes. It will explain to briefing. Faster lap will penatly by STOP and GO ( table LowerDuring extra pit team  can change driver. Every team count lap time single. Použítí vysílaček povoleno.
Start race style  LE-MANS
Winner its team with most laps after 16 hours
Before enter into PIT driver must hand up.
Význam vlajek: - Veškerá vlajková signalizace bude řízena z cílové roviny
STOP and GO – jezdec je povinen do tří kol od vyvěšení cedule vykonat trest, při neuposlechnutí bude týmu na konci závodu odečteno 8 kol z celkového počtu kol – on briefing
Detailed rules on briefing
Race go for all wheather conditions.
Driver have to wear helmets and sloves and shoes


Penalty:
EXTRA PIT TIME low than:
0,001s - 5s - trest 10 second stop and go
5,001 - 15s - trest 30 second stop and go
15s - 45s - trest 3 minutes stop and go
45s and more - trest 10 minutes STOP and GO

Weight driver:
low than 85 kg:
0,1 - 5kg - trest 60second STOP and GO
More than 5 kg - trest 5 minutes STOP and GO

Brake driver:
Trest 50s STOP and GO

Sign up cafourek@motokarymodrice.cz nebo tel: 732 223 147
SWS registartion team required
 
 
 


 

7 Resultados

Young&Wild


Ganador

Young&Wild

Slovakia

Dorcikova Michaela - Slovakia Ošťádal Zdeněk - Czech Republic Suchovsky Simon - Slovakia
CAFI RACING TEAM


2nd

CAFI RACING TEAM

Czech Republic

Adam Jakub - Czech Republic Cafourek Jakub - Czech Republic Denker Tomas - Slovakia Protivová Nicole - Czech Republic
Emirates Racing L86


3rd

Emirates Racing L86

France

HAMROUNI Helmy - Tunisia Mallet Aurélien - France URBANI Lucas - France