E-MOTION Park - CZ-EMO
21/05/2019
E-MOTION Park

E-MOTION E3 SÉRIE 2019 5.KOLO

Date

21/05/2019

Catégorie

Sprint CUP

Modèle de Kart

SODI RTX - Brushless 600w

Pays

Czech Republic

Ville

Ostrava - Zábřeh

Prix

990,00 CZK

Détails

Type de pisteIndoor
Préenregistrés13 / 28
Date limite des préinscriptions21/05/2019
LestNon
RéférenceCZ-EMO-33527

Timing

(CZ)
Round 1 (GP Klasika/ 4 skupiny)

17:00 - Rozprava
17:15 - Kvalifikace (4 x 360 sekund x 4 skupiny)
20:15 - Závod (1 x 15 kol)
20:30 - Vyhlášení
---------------------------------------------------
(EN)
Round 1 (GP Classic/ 4 groups)

17:00 - Briefing
17:15 - Qualifying (4 x 360 seconds x 4 groups)
20:15 - Race (1 x 15 rounds)
20:30 - Podium

Commentaires

(CZ)
PROSÍME O URYCHLENOU REGISTRACI DO 17.5.2019 !!
V případě že nebude v pátek 17.5. do 24:00 zaregistrovaných alespoň 7 závodníků - toto kolo se bohužel ruší ! 

Motokáry: Sodi RTX
Verze tratě: standardní (po směru hodinových ručiček)
Dovažování: NE
Max. počet jezdců: 28 (minimum 7)
Q : každá skupina 4 x 360 sekund
R : finálová skupina 1 x 15 kol
Celkem 24 minut jízdy pro každého (minimum).
Výkon motokár E3. 
Jede se na průměr 3 nejlepších průměrných časů.
7 nejlepších jezdců postupuje do finálové jízdy.
Finálová jízda se jede na E3 s boostem 60 sec. Pořadí prvních 7 jezdců v závodě určuje pořadí dojezdu do cíle ve finálové jízdě. U ostatních závodníků jsou rozhodující průměrné časy ze 3 nejlepších průměrných časů jednotlivých kol.
Startovné: 990 Kč (v ceně jsou poháry a občerstvení)
Po zaplacení startovného má každý účastník závodu právo každé pondělí a úterý využít slevněné tréningové jízdy za 159,-Kč (včetně DPH)
Všechny závodníky žádáme o co nejrychlejší úhradu startovného (čím dříve zaplatíte, tím dříve můžete jezdit levněji :)) )!
---------------------------------------------------------
Go-karts: Sodi RTX
Track version: Standard (clockwise)
Max. number of drivers: 28 (minimum 7)
Q: Each group is 4 x 360 seconds
R: final group 1 x 15 rounds
A total of 24 minutes for each (minimum).
E3 karting performance. 
This is the average of the 3 best average times.
The top 7 riders will advance to the final race.
The final ride goes to E3 with boost 60 sec. The order of the first 7 riders in the race determines the order of finish to finish in the final race. For other competitors, the average times of the 3 best average times of each round are decisive.
Entry fee: CZK 990 (including cups and snacks)
Upon payment of the starting fee, each competitor has the right to use reduced training prices every Monday and Tuesday for CZK 159 (including VAT).
We ask all competitors to pay as fast as possible! (The sooner you pay, the earlier you can drive cheaper ! :) )

12 Résultats

Rýc Daniel


Vainqueur

Rýc Daniel

Czech Republic

Nawrat Szymon


2éme

Nawrat Szymon

Poland

Kořený Jan


3éme

Kořený Jan

Czech Republic