Argento Mickael

Argento Mickael
Argento Mickael - BE-FLE-053387
姓 : Argento
名 : Mickael
身份证 : BE-FLE-053387
年龄 : 25 年龄
Belgium

向所有人开放 最佳奖励

两连胜!
2x 两连胜! + 100 xp

普通

3 145

速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛两连胜!好样的!

获得奖励的日期:

    2019     2019-04-26
    2018     2018-03-23

获得奖励的频率 : 随时
2x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛胜者!
11x 速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛胜者! + 30 xp

普通

16 530

太棒啦!速帝世界总冠军大赛官方竞赛胜利。技艺超群!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-18 2019-02-22 2019-04-26 2019-04-26 2019-06-21
    2018     2018-01-19 2018-02-23 2018-03-23 2018-03-23 2018-05-25 2018-06-22

获得奖励的频率 : 随时
11x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 荣登领奖台!
29x 速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 荣登领奖台! + 20 xp

普通

49 579

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-18 2019-01-18 2019-02-22 2019-03-29 2019-04-26 2019-04-26 2019-05-24 2019-05-24 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-26
    2018     2018-01-19 2018-02-23 2018-02-23 2018-03-23 2018-03-23 2018-05-25 2018-05-25 2018-06-22 2018-06-22 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-15 2018-11-16 2018-11-16 2018-12-04 2018-12-14

获得奖励的频率 : 随时
29x
保留竞赛完成 (x2)
1x 保留竞赛完成 (x2) + 60 xp

普通

2 797

参加最少2x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2018     2018-11-29

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
保留竞赛完成 (x1)
2x 保留竞赛完成 (x1) + 50 xp

普通

8 296

参加最少1x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-05-24
    2018     2018-06-22

获得奖励的频率 : 一年一次
2x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛
36x 参加速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛 + 5 xp

普通

260 049

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-18 2019-01-18 2019-02-22 2019-02-22 2019-03-29 2019-03-29 2019-04-26 2019-04-26 2019-05-24 2019-05-24 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-26
    2018     2018-01-19 2018-01-19 2018-02-23 2018-02-23 2018-03-23 2018-03-23 2018-05-25 2018-05-25 2018-06-22 2018-06-22 2018-09-21 2018-09-21 2018-10-19 2018-10-19 2018-11-06 2018-11-15 2018-11-16 2018-11-16 2018-11-20 2018-11-29 2018-12-04 2018-12-14 2018-12-14

获得奖励的频率 : 随时
36x

统计数据

速帝世界总冠军大赛的比赛