bronzi nico

bronzi nico
bronzi nico - FR-PRE-02-044897
姓 : bronzi
名 : nico
身份证 : FR-PRE-02-044897
年龄 : 40 年龄
France

向所有人开放 最佳奖励

两连胜!
3x 两连胜! + 100 xp

普通

3519

速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛两连胜!好样的!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-20 2019-03-31
    2017     2017-07-09

获得奖励的频率 : 随时
3x
竞赛满分胜利者
12x 竞赛满分胜利者 + 50 xp

普通

2793

太棒啦!速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛满分胜利!你将会在排行榜上大幅跃进!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-20 2019-01-20 2019-01-20 2019-02-24 2019-03-31 2019-10-27
    2017     2017-03-26 2017-04-16 2017-07-09 2017-07-09 2017-09-24 2017-11-12

获得奖励的频率 : 随时
12x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛胜者!
12x 速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛胜者! + 30 xp

普通

18520

太棒啦!速帝世界总冠军大赛官方竞赛胜利。技艺超群!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-20 2019-01-20 2019-01-20 2019-02-24 2019-03-31 2019-10-27
    2017     2017-03-26 2017-04-16 2017-07-09 2017-07-09 2017-09-24 2017-11-12

获得奖励的频率 : 随时
12x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛胜者!
1x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛胜者! + 60 xp

普通

4055

太棒啦!速帝世界总冠军大赛官方竞赛胜利。技艺超群!

获得奖励的日期:

    2017     2017-11-18

获得奖励的频率 : 随时
1x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 荣登领奖台!
29x 速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 荣登领奖台! + 20 xp

普通

55550

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-20 2019-01-20 2019-01-20 2019-02-24 2019-02-24 2019-03-31 2019-05-04 2019-05-04 2019-10-27
    2018     2018-06-03
    2017     2017-01-29 2017-02-12 2017-02-12 2017-02-26 2017-02-26 2017-03-26 2017-03-26 2017-03-26 2017-04-16 2017-04-16 2017-07-09 2017-07-09 2017-07-09 2017-09-24 2017-09-24 2017-09-24 2017-11-12 2017-11-12 2017-11-12

获得奖励的频率 : 随时
29x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 荣登领奖台!
4x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 荣登领奖台! + 40 xp

普通

12135

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2019     2019-12-16
    2018     2018-04-14 2018-12-16
    2017     2017-11-18

获得奖励的频率 : 随时
4x

统计数据

赛道排名

-

车内排名

-

国际排名

-

总分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

领奖台

-

平均排名

-

平均分

-

前5名

-

前10名

-

前10名以外

-

已完成的比赛

-

已保存的比赛

-

速帝世界总冠军大赛的比赛