LAVERGNE FRANCK

LAVERGNE FRANCK
LAVERGNE FRANCK - FR-BOI-001507
姓 : LAVERGNE
名 : FRANCK
身份证 : FR-BOI-001507
年龄 : 43 年龄
France

向所有人开放 最佳奖励

速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 类世界冠军
1x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 类世界冠军 + 1000 xp

超罕见

9

太棒啦!你赢得了众人觊觎的头衔:速帝世界总冠军大赛世界冠军!


获得奖励的日期:

    2014     2014-06-01

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
参加速帝世界总冠军大赛世界冠军赛决赛 <strong>Endurance CUP</strong> 类
2x 参加速帝世界总冠军大赛世界冠军赛决赛 Endurance CUP+ 400 xp

罕見

299

好样的!你参加了全球最大的娱乐卡丁竞赛活动:速帝世界总冠军大赛世界冠军赛决赛!

获得奖励的日期:

    2014     2014-06-01
    2013     2013-01-01

获得奖励的频率 : 一年一次
2x
两连胜!
2x 两连胜! + 200 xp

不常见

665

速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛两连胜!好样的!

获得奖励的日期:

    2014     2014-03-23 2014-10-18

获得奖励的频率 : 随时
2x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛胜者!
12x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛胜者! + 60 xp

普通

3 508

太棒啦!速帝世界总冠军大赛官方竞赛胜利。技艺超群!

获得奖励的日期:

    2015     2015-04-18
    2014     2014-03-23 2014-05-03 2014-07-13 2014-10-18 2014-11-15 2014-12-14 2014-12-21
    2013     2013-03-23 2013-10-26
    2012     2012-07-07 2012-11-17

获得奖励的频率 : 随时
12x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 荣登领奖台!
8x 速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 荣登领奖台! + 20 xp

普通

47 338

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2013     2013-04-07 2013-05-26 2013-07-07 2013-09-22 2013-10-13
    2012     2012-09-16

获得奖励的频率 : 随时
8x
速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 荣登领奖台!
24x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 荣登领奖台! + 40 xp

普通

10 494

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2015     2015-01-10 2015-04-18 2015-10-03
    2014     2014-03-23 2014-05-03 2014-06-07 2014-07-13 2014-10-18 2014-11-15 2014-12-14 2014-12-21
    2013     2013-03-09 2013-03-23 2013-04-20 2013-10-26
    2012     2012-07-07 2012-10-20 2012-11-17 2012-12-22

获得奖励的频率 : 随时
24x

统计数据

赛道排名

-

车内排名

-

国际排名

-

总分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

领奖台

-

平均排名

-

平均分

-

前5名

-

前10名

-

前10名以外

-

已完成的比赛

-

已保存的比赛

-

速帝世界总冠军大赛的比赛