Martorelli Steven

Martorelli Steven
Martorelli Steven - US-ONT-02-062206
姓 : Martorelli
名 : Steven
身份证 : US-ONT-02-062206
年龄 : 34 年龄
United States

向所有人开放 最佳奖励

保留竞赛完成 (x2)
1x 保留竞赛完成 (x2) + 60 xp

普通

3179

参加最少2x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-08-07

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
保留竞赛完成 (x1)
1x 保留竞赛完成 (x1) + 50 xp

普通

9089

参加最少1x 10,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2019     2019-04-24

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
满分!
18x 满分! + 10 xp

普通

83537

参加一次竞赛并赢得满分。是排名前进最快的方式!

获得奖励的日期:

    2019     2019-01-30 2019-03-13 2019-04-03 2019-05-08 2019-05-15 2019-05-29 2019-06-19 2019-06-26 2019-07-10 2019-07-17 2019-07-31 2019-08-07 2019-08-21 2019-09-04 2019-09-11 2019-09-25 2019-10-02 2019-10-30

获得奖励的频率 : 随时
18x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Sprint CUP</strong> 竞赛
28x 参加速帝世界总冠军大赛 Sprint CUP 竞赛 + 5 xp

普通

290613

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2020     2020-03-04
    2019     2019-01-23 2019-01-30 2019-02-20 2019-02-27 2019-03-06 2019-03-13 2019-04-03 2019-04-10 2019-04-17 2019-04-24 2019-05-08 2019-05-15 2019-05-29 2019-06-12 2019-06-19 2019-06-26 2019-07-10 2019-07-17 2019-07-31 2019-08-07 2019-08-21 2019-09-04 2019-09-11 2019-09-25 2019-10-02 2019-10-30 2019-12-11

获得奖励的频率 : 随时
28x

统计数据

速帝世界总冠军大赛的比赛