LCDK Rookies 1

LCDK Rookies 1
LCDK Rookies 1 - BE-LES-02-10016
姓名 : LCDK Rookies 1
身份证 : BE-LES-02-10016
经理 : DEDEURWAERDER Eric
Belgium

向所有人开放 最佳奖励

速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 荣登领奖台!
2x 速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 荣登领奖台! + 40 xp

普通

12162

祝贺!荣登速帝世界总冠军大赛官方竞赛领奖台!棒极啦!

获得奖励的日期:

    2019     2019-05-01 2019-09-01

获得奖励的频率 : 随时
2x
保留竞赛完成 (x1)
1x 保留竞赛完成 (x1) + 100 xp

不常见

1453

参加最少1x 8,赢得此奖励!

获得奖励的日期:

    2018     2018-08-18

获得奖励的频率 : 一年一次
1x
参加速帝世界总冠军大赛 <strong>Endurance CUP</strong> 竞赛
19x 参加速帝世界总冠军大赛 Endurance CUP 竞赛 + 10 xp

普通

45775

恭喜参加速帝世界总冠军大赛此类竞赛,欢迎加入到全球最大的卡丁群组竞赛活动!赛道再见!

获得奖励的日期:

    2019     2019-02-24 2019-04-07 2019-04-27 2019-05-01 2019-07-27 2019-09-01 2019-09-15
    2018     2018-02-25 2018-03-25 2018-03-31 2018-05-19 2018-06-23 2018-07-21 2018-08-12 2018-08-18 2018-08-19 2018-10-28
    2017     2017-04-29 2017-11-25

获得奖励的频率 : 随时
19x
速帝世界总冠军大赛旅行者!
17x 速帝世界总冠军大赛旅行者!

普通

123722

祝贺!在你所属赛道以外参加比赛使你赢得了“旅行者”称号!继续探索其他速帝世界总冠军大赛赛道吧!

获得奖励的日期:

    2019     2019-02-24 2019-04-07 2019-04-27 2019-05-01 2019-07-27 2019-09-01 2019-09-15
    2018     2018-02-25 2018-03-25 2018-03-31 2018-05-19 2018-06-23 2018-07-21 2018-08-12 2018-08-18 2018-08-19 2018-10-28

获得奖励的频率 : 随时
17x

统计数据

赛道排名

-

车内排名

-

国际排名

-

总分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

领奖台

-

平均排名

-

平均分

-

前5名

-

前10名

-

前10名以外

-

已完成的比赛

-

已保存的比赛

-

速帝世界总冠军大赛的比赛