Keramdi Sebastien

Keramdi Sebastien
Keramdi Sebastien - FR-CHL-024907
姓氏 : Keramdi
名字 : Sebastien
ID編號 : FR-CHL-024907
年齡 : 46歲
France
World class 5635 xp
93% (5999 xp)
訊息

聯盟賽道

MARTINI RACING KART
MARTINI RACING KART
France

顯示全部 最佳積分

參加<strong>Endurance CUP</strong>項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽
3x 參加Endurance CUP項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽 + 400 xp

Rare

259

好樣的!你參加了全球最大的娛樂卡丁車競賽活動:速帝世界總冠軍大賽決賽!

取得積分日期:

    2018     2018-06-14
    2017     2017-05-25
    2016     2016-07-07

積分次數 : 一年一度
3x
International ranking TOP 10 <strong>Endurance CUP</strong>
1x International ranking TOP 10 Endurance CUP + 175 xp

Very rare

65

Congratulations ! You reached the top 10 of a SWS Endurance CUP international ranking, awesome !

取得積分日期:

    2016     2016-12-31

積分次數 : 一年一度
1x
挑戰者!
1x 挑戰者! + 250 xp

Very rare

119

速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 比賽四連勝!令人嘆為觀止!

取得積分日期:

    2018     2018-03-17

積分次數 : 隨時
1x
兩連勝!
3x 兩連勝! + 200 xp

Uncommon

611

速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 兩連勝!好樣的!

取得積分日期:

    2018     2018-02-24
    2017     2017-03-19
    2015     2015-06-21

積分次數 : 隨時
3x
速帝世界總冠軍大賽 <strong>Endurance CUP</strong> 比賽得主!
19x 速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 比賽得主! + 60 xp

Common

3 267

恭喜!你贏得速帝世界總冠軍大賽官方比賽。技藝超群!

取得積分日期:

    2019     2019-01-13
    2018     2018-01-07 2018-02-17 2018-02-24 2018-02-25 2018-03-17 2018-04-21 2018-11-25
    2017     2017-02-19 2017-03-18 2017-03-19 2017-06-24
    2016     2016-01-10 2016-02-21 2016-03-19 2016-11-13
    2015     2015-04-03 2015-06-21 2015-09-05

積分次數 : 隨時
19x
速帝世界總冠軍大賽 <strong>Sprint CUP</strong> 榮登頒獎臺!
6x 速帝世界總冠軍大賽 Sprint CUP 榮登頒獎臺! + 20 xp

Common

43 321

恭喜!榮登速帝世界總冠軍大賽官方競賽頒獎臺,超棒的!

取得積分日期:

    2015     2015-06-21 2015-12-06 2015-12-13 2015-12-23

積分次數 : 隨時
6x

統計資料

賽道排名

-

全國排名

-

國際排名

-

總積分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

頒獎台

-

平均排名。

-

平均積分

-

前5名

-

前10名

-

10名之外

-

已完成的賽事

-

已存賽事

-

速帝世界總冠軍大賽