UBERMULHIN mickael

UBERMULHIN mickael
UBERMULHIN mickael - FR-DEM-020066
姓氏 : UBERMULHIN
名字 : mickael
ID編號 : FR-DEM-020066
年齡 : 44歲
France

顯示全部 最佳積分

參加<strong>Sprint CUP</strong>項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽
2x 參加Sprint CUP項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽 + 400 xp

Uncommon

675

好樣的!你參加了全球最大的娛樂卡丁車競賽活動:速帝世界總冠軍大賽決賽!

取得積分日期:

    2019     2019-07-11
    2017     2017-05-25

積分次數 : 一年一度
2x
無可匹敵!
2x 無可匹敵! + 175 xp

Very rare

177

速帝世界總冠軍大賽 Sprint CUP 比賽六連勝!無可匹敵!

取得積分日期:

    2019     2019-08-24
    2018     2018-02-10

積分次數 : 隨時
2x
挑戰者!
7x 挑戰者! + 125 xp

Uncommon

616

速帝世界總冠軍大賽 Sprint CUP 比賽四連勝!令人嘆為觀止!

取得積分日期:

    2019     2019-06-30
    2018     2018-01-20 2018-02-10 2018-04-14
    2017     2017-09-30
    2016     2016-03-27 2016-10-08

積分次數 : 隨時
7x
兩連勝!
37x 兩連勝! + 100 xp

Common

3519

速帝世界總冠軍大賽 Sprint CUP 兩連勝!好樣的!

取得積分日期:

    2020     2020-01-25 2020-02-08 2020-03-01 2020-03-14
    2019     2019-01-19 2019-01-27 2019-02-02 2019-03-02 2019-03-23 2019-04-28 2019-05-30 2019-06-30 2019-10-19
    2018     2018-01-27 2018-03-10 2018-06-16 2018-07-22 2018-09-16 2018-10-13 2018-11-24
    2017     2017-01-15 2017-01-28 2017-03-18 2017-04-15 2017-06-05 2017-08-05 2017-09-30 2017-11-11 2017-12-16
    2016     2016-03-26 2016-04-02 2016-04-30 2016-07-23 2016-08-27 2016-11-19
    2015     2015-10-31 2015-12-05

積分次數 : 隨時
37x
兩連勝!
3x 兩連勝! + 200 xp

Uncommon

780

速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 兩連勝!好樣的!

取得積分日期:

    2018     2018-01-07
    2017     2017-08-20
    2015     2015-11-29

積分次數 : 隨時
3x
競賽滿分勝利者
13x 競賽滿分勝利者 + 50 xp

Common

2793

恭喜!速帝世界總冠軍大賽 Sprint CUP 比賽拿下滿分!名列前茅,你應該會晉級!

取得積分日期:

    2020     2020-03-01 2020-03-07
    2019     2019-01-27 2019-01-27 2019-03-23 2019-03-23
    2018     2018-04-14 2018-08-19 2018-12-28
    2017     2017-08-05 2017-08-05 2017-08-05 2017-10-08

積分次數 : 隨時
13x

統計資料

速帝世界總冠軍大賽