DDS Racing

DDS Racing
DDS Racing - CZ-KAR-06-07924
名稱 : DDS Racing
ID編號 : CZ-KAR-06-07924
經理 : Suryn Dominik
Czech Republic
World class 3595 xp
59% (5999 xp)
訊息

聯盟賽道

KARTPLANET
KARTPLANET
Czech Republic

顯示全部 最佳積分

參加<strong>Endurance CUP</strong>項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽
2x 參加Endurance CUP項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽 + 400 xp

Rare

299

好樣的!你參加了全球最大的娛樂卡丁車競賽活動:速帝世界總冠軍大賽決賽!

取得積分日期:

    2018     2018-06-14
    2017     2017-05-25

積分次數 : 一年一度
2x
International ranking TOP 10 <strong>Endurance CUP</strong>
1x International ranking TOP 10 Endurance CUP + 175 xp

Very rare

75

Congratulations ! You reached the top 10 of a SWS Endurance CUP international ranking, awesome !

取得積分日期:

    2017     2017-12-31

積分次數 : 一年一度
1x
挑戰者!
1x 挑戰者! + 250 xp

Very rare

147

速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 比賽四連勝!令人嘆為觀止!

取得積分日期:

    2017     2017-02-18

積分次數 : 隨時
1x
兩連勝!
3x 兩連勝! + 200 xp

Uncommon

781

速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 兩連勝!好樣的!

取得積分日期:

    2018     2018-02-25
    2017     2017-07-02
    2016     2016-12-18

積分次數 : 隨時
3x
速帝世界總冠軍大賽 <strong>Endurance CUP</strong> 比賽得主!
13x 速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 比賽得主! + 60 xp

Common

4060

恭喜!你贏得速帝世界總冠軍大賽官方比賽。技藝超群!

取得積分日期:

    2018     2018-01-28 2018-02-25 2018-03-25
    2017     2017-01-21 2017-02-18 2017-03-18 2017-04-14 2017-06-04 2017-07-02 2017-07-05
    2016     2016-11-02 2016-12-03 2016-12-18

積分次數 : 隨時
13x
速帝世界總冠軍大賽 <strong>Endurance CUP</strong> 榮登頒獎臺!
17x 速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 榮登頒獎臺! + 40 xp

Common

12150

恭喜!榮登速帝世界總冠軍大賽官方競賽頒獎臺,超棒的!

取得積分日期:

    2018     2018-01-28 2018-02-25 2018-03-25
    2017     2017-01-21 2017-02-18 2017-03-18 2017-04-01 2017-04-14 2017-05-06 2017-06-04 2017-07-02 2017-07-05
    2016     2016-02-10 2016-11-02 2016-11-19 2016-12-03 2016-12-18

積分次數 : 隨時
17x

統計資料

賽道排名

-

全國排名

-

國際排名

-

總積分

-

第1名

-

第2名

-

第3名

-

頒獎台

-

平均排名。

-

平均積分

-

前5名

-

前10名

-

10名之外

-

已完成的賽事

-

已存賽事

-

速帝世界總冠軍大賽