KEB Racing

KEB Racing
KEB Racing - BG-KON-08708
名稱 : KEB Racing
ID編號 : BG-KON-08708
經理 : Nedelchev Stanislav
Bulgaria
World class 5550 xp
92% (5999 xp)
訊息

聯盟賽道

SOFIA KARTING RING
SOFIA KARTING RING
Bulgaria

顯示全部 最佳積分

參加<strong>Endurance CUP</strong>項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽
2x 參加Endurance CUP項目下的速帝世界總冠軍大賽決賽 + 400 xp

Rare

299

好樣的!你參加了全球最大的娛樂卡丁車競賽活動:速帝世界總冠軍大賽決賽!

取得積分日期:

    2018     2018-06-14
    2017     2017-05-25

積分次數 : 一年一度
2x
兩連勝!
5x 兩連勝! + 200 xp

Uncommon

780

速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 兩連勝!好樣的!

取得積分日期:

    2017     2017-07-20 2017-08-16 2017-09-14
    2016     2016-03-14 2016-05-16

積分次數 : 隨時
5x
速帝世界總冠軍大賽 <strong>Endurance CUP</strong> 比賽得主!
16x 速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 比賽得主! + 60 xp

Common

4055

恭喜!你贏得速帝世界總冠軍大賽官方比賽。技藝超群!

取得積分日期:

    2017     2017-05-20 2017-07-19 2017-07-20 2017-08-03 2017-08-16 2017-08-17 2017-09-13 2017-09-14 2017-10-18
    2016     2016-03-13 2016-03-14 2016-05-15 2016-05-16 2016-08-31 2016-10-19 2016-11-19

積分次數 : 隨時
16x
速帝世界總冠軍大賽 <strong>Endurance CUP</strong> 榮登頒獎臺!
39x 速帝世界總冠軍大賽 Endurance CUP 榮登頒獎臺! + 40 xp

Common

12135

恭喜!榮登速帝世界總冠軍大賽官方競賽頒獎臺,超棒的!

取得積分日期:

    2019     2019-01-27 2019-03-24 2019-04-07 2019-04-21 2019-05-26 2019-07-21 2019-08-25 2019-10-19
    2018     2018-04-21 2018-06-17 2018-06-24 2018-10-13 2018-11-10
    2017     2017-05-20 2017-06-21 2017-07-05 2017-07-19 2017-07-20 2017-08-02 2017-08-03 2017-08-16 2017-08-17 2017-09-13 2017-09-14 2017-10-08 2017-10-18
    2016     2016-03-13 2016-03-14 2016-03-26 2016-04-09 2016-04-24 2016-05-15 2016-05-16 2016-08-31 2016-10-05 2016-10-19 2016-11-05 2016-11-19 2016-12-17

積分次數 : 隨時
39x
保留競賽完成 (x2)
2x 保留競賽完成 (x2) + 120 xp

Rare

284

參加最少2x 8,贏取積分!

取得積分日期:

    2017     2017-10-18
    2016     2016-12-17

積分次數 : 一年一度
2x
保留比賽完成 (x1)
4x 保留比賽完成 (x1) + 100 xp

Uncommon

1453

至少參加1x 8,贏取積分!

取得積分日期:

    2019     2019-07-21
    2018     2018-10-13
    2017     2017-08-03
    2016     2016-05-16

積分次數 : 一年一度
4x

統計資料

速帝世界總冠軍大賽